Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

اولین پـلتفرم امنیـتی ایران مبتنی بر کنترل های CIS20

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

CIS logo

کنترل های CIS

همزمان با رشد و گسترش روز افزون زیرساخت های فناوری اطلاعات؛ موضوع تامین امنیت به یکی از اساسی ترین و مهم ترین دغدغه های موجود در این حوزه بدل شده است. سازمان های کوچک و بزرگ با خرید تجهیزات و تدوین فعالیت ها و برنامه های گوناگون بیش از همیشه مسئله ی امنیت را مد نظر قرار داده و سعی در تامین بی کم و کاست آن دارند. کنترل های امنیتی حیاتی (CIS CSC 20) که توسط موسسه CIS (Center for Internet Security) منتشر شده اند، به عنوان بهترین دستورالعمل های اجرایی در تامین امنیت سایبری شناخته می شوند. این پروژه در سال 2008 به دنبال بروز آسیب های شدید امنیتی در سازمان های دفاعی امریکا کلید خورد و در ابتدا موسسه Sans اقدام به تهیه این دستورالعمل ها کرد. در سال 2013 شورای امنیت سایبری CCS (Council on Cyber Security) و سرانجام در 2015 CIS عهده دار این پروژه شدند. کنترل های CIS20 به شکلی تهیه شده اند که امکان اجرای کلیه فعالیت های مرتبط با تامین امنیت را در لایه های مختلف پیاده سازی، نظارت و اجرا فراهم می کنند. در این کنترل ها به علت تمرکز بر خودکارسازی میزان خطای انسانی به شدت کاهش می یابد. این بیست کنترل جامع نه تنها یک نقشه راه دقیق و برنامه مدون برای تضمین امنیت در سازمان ارائه می دهند بلکه تمامی فعالیت های سازمان را بر اساس بودجه و نیاز مرتبط اولویت بندی کرده و در نهایت امکان مقابله و کنترل کلیه تهدیدات شناخته شده را فراهم می آورند. به پشتیبانی CIS20 خواسته ی حفظ امنیت در سازمان به سادگی در سطوح مختلف محقق می شود.

شرکت بهین راهکار توسعه پیشرو به پشتوانه سال ها فعالیت در ارائه راهکارهای امنیتی، پیاده سازی کنترل های CIS20 با پلتفرم Coresolutions را همواره به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های خود مدنظر داشته و مفتخر به همگامی با آخرین فناوری روز دنیا در حوزه تامین امنیت است.

دانلود پوستر CIS20دانلود مستند CIS20

پیـاده سـازی کنترل های CIS20


CIS logoCIS logoCIS logoCIS logo CIS logo CIS logoCIS logo CIS logo