اهمیت و ضرورت پیاده سازی مراکز عملیات امنیت (SOC)


با رشد روز افزون تهدیدهای امنیتی، اهمیت پرداختن به امنیت زیرساخت های اطلاعاتی بیشتر نمایان می شود. به همین دلیل طی سالیان اخیر راهکارهای امنیتی متعددی مورد توجه قرار گرفته است که روش های مورد نظر عمدتا مکانیزم های جلوگیری از حملات می باشند. آنچه بدان توجه می شود این نکته است که اگرچه بکارگیری راهکارهای حفاظتی در جلوگیری از برخی حملات و تهدیدهای امنیتی موثر است، ولی به تنهایی، تامین کننده امنیت نخواهد بود. راهکارهایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، پیاده سازی مرکز عملیات امنیت است. SOC یک سامانه رصد و مدیریت امنیتی یکپارچه است که با توجه به بهره مندی از هوشمندی، امکان مدیریت حجم عظیمی رویدادها و رخدادهای تولید شده توسط دیگر راهکار های حفاظتی را فراهم می آورد. سامانه مرکز عملیات امنیت می تواند حملات و تهدیدهای کشف شده را بصورت آنی اعلان و ثبت کند. با اعلان خطر، کارشناسان مرکز عملیات می توانند وارد عمل شده و در کوتاهترین زمان ممکن بهترین واکنش را به حمله و یا تهدید نشان دهند. این واکنش می تواند شامل ریشه یابی حمله، جلوگیری از انتشار حمله و در صورت نیاز برگرداندن سامانه ها به وضعیت قبلی باشد. قابلیت های اساسی مرکز عملیات امنیت که باعث اهمیت یافتن پیاده سازی آن می گردد، عبارتند از:

 مدیریت موثر رخدادها

با افزایش حجم داده و خدمات میزبانی شده مراکز داده، میزان ترافیک دسترسی به این مراکز و به تبع آن میزان رخدادهای امنیتی تولید شده به شدت افزایش می یابد. هدف از مدیریت رخدادها، جمع آوری، تحلیل و گزارش آن ها می باشد. مدیریت بهینه رخدادها از قابلیت های اصلی SOC است. مدیریت رخدادها در یک شبکه با چالش های متعددی روبرو است. از جمله این چالش ها می توان به حجم زیاد رخدادهای تولیدی و همچنین پراکندگی و تنوع آن ها اشاره کرد. SOC با جمع آوری رخدادها و انجام پیش پردازش و حذف رخدادهای تکراری و اضافی و تحلیل و بررسی همبستگی بین رخدادها، تعدادی رویداد تولید می کند که این رویدادها می توانند نمایانگر حملات و با تهدیدهای واقعی باشند. پیرو اعلان این رویدادها، مدیران امنیتی شبکه می توانند با بررسی و ردیابی حملات، واکنش نشان داده و از حملات و گسترش دامنه آن ها جلوگیری کنند و یا در صورت خسارت دیدن سازمانه ها، آن ها را با استفاده از پشتیبان های تهیه شده به حالت قبلی برگردانند.

 رصد امنیتی متمرکز و آنی ترافیک شبکه

پیاده سازی SOC این امکان را ایجاد می کند که کلیه فعالیت های انجام گرفته در مرکز داده به صورت متمرکز و آنی رصد شده و حملات و تهدیدها در کمترین زمان، کشف و اعلام شده و واکنش در کوتاهترین زمان صورت پذیرد. مرکز عملیات امنیت با رصد آنی کل زیر ساخت، این امکان را فراهم می سازد که قبل از وقوع بسیاری از حملات، سامانه های خطر پذیر شناسایی و اصلاحات لازم در شبکه و سامانه های زیرساخت انجام گردد.

 مدیریت موثر وصله های امنیتی (patch) و بروز رسانی نرم افزار

برای داشتن یک زیرساخت امن اطلاعاتی، انجام به موقع بروزرسانی کلیه نرم افزارها و به ویژه ضد بدافزارها و اعمال وصله های امنیتی اهمیت بالایی دارد. به دلیل تنوع و کثرت تعداد کارگزارها، کاربردها، سیستم عامل ها و سایر نرم افزارها، بروزرسانی و اعمال وصله های امنیتی و همچنین بروز رسانی کلیه سیستم عامل ها و نرم افزارها از قابلیت های مهم SOC است.

 تحلیل ریسک شبکه

مرکز عملیات امنیت با رصد سراسری شبکه و کلیه اجزای آن، تحلیل و گزارش مشاهدات خود، اطلاعات دقیقی از وضعیت امنیتی شبکه و میزان ریسک آن ارائه می دهد. براساس گزارش های تولیدی توسط SOC می توان پیکربندی امنیتی تجهیزات، سامانه ها، کاربردها و همچنین سیاست های امنیتی را مورد بررسی و بازنگری قرار داد و در صورت نیاز راهکارهای حفاظتی را بهبود و ارتقا بخشید.