اهداف مرکز عملیات امنیت (SOC)


اهداف پیاده سازی مرکز عملیات امنیت
 • برخورد مناسب و موثر با رویدادهای امنیتی و تامین امنیت شبکه در مقابل تهدیدهای احتمالی
 • ارتقاء امنیت و پایداری داده ها و خدمات بوسیله حفاظت از زیرساخت های اطلاعاتی، ترافیک، سرویس ها و داده های مشتریان
 • کاهش زمان اختلال در ارائه خدمات به مشتری
 • بهبود و تسریع در پاسخ ها و واکنش های امنیتی
 • بهبود کارایی شبکه
 • کاهش هزینه های ناشی از تهدیدها و حملات امنیتی
خدمات ارائه شده توسط SOC برای نایل شدن به اهداف مورد نظر:
 • مدیریت و رصد آنی ترافیک شبکه، فایروال ها، IDS ها، IPS ها، کارگزارها، کاربردها، ضد بدافزارها و دیگر اجزای شبکه
 • تحلیل رویدادها، رخدادهای امنیتی، اطلاعات آسیب پذیری ها و اعلام خطر فوری
 • واکنش فوری به تهدیدهای بالقوه و رفع سریع مشکل
 • حفاظت از ترافیک شبکه، کارگزارها و کاربردهای سازمان و مشتریان آن در مقابل حملات و تهدیدها
 • تهیه و ارائه انواع گزارش های امنیتی در سطوح فنی و مدیریت