Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

سـامـانه پایـش
هوشمند چند بعدی سرویس ها

سـامـانه اطلاعـات
آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی

سـامـانه مدیـریت
اطلاعات و رخدادهای امنیتی

سامانه کشف و پروفایل نمودن
تجهیـزات مـتصل به شبکـه

سامانه مدیریت تغییرات،
انطباق و امن سازی خودکار

سـامـانه مدیـریت
متمرکز هویت و دسترسی کاربران

سامانه خودکارسازی
عملیـات مراکـز داده

راهکـار جامـع امنیـت و
زیرسـاخت فنـاوری اطلاعـات

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

راهکـار جامـع امنیـت و
زیرسـاخت فنـاوری اطلاعـات

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

سامانه کشف و پروفایل نمودن تجهیزات متصل به شبکه

سامانه مدیریت تغییرات، انطباق و امن سازی خودکار

سامانه مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی

سامانه خودکارسازی عملیات مراکز داده

سامانه پایش هوشمند چند بعدی سرویس ها

سامانه اطلاعات آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی

سامانه مدیریت متمرکز هویت و دسترسی کاربران

Image is not available

راهکار جامع امنیت و زیرساخت فناوری اطلاعات

Image is not available

راهکار جامع امنیت و زیرساخت فناوری اطلاعات

Image is not available

سامانه کشف و پروفایل نمودن تجهیزات متصل به شبکه

Image is not available

سامانه مدیریت تغییرات، انطباق و امن سازی خودکار

Image is not available

سامانه مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی

Image is not available

سامانه خودکارسازی عملیات مراکز داده

Image is not available

سامانه پایش هوشمند چند بعدی سرویس ها

Image is not available

سامانه اطلاعات آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی

Image is not available

سامانه مدیریت متمرکز هویت و دسترسی کاربران

راهکار جامع امنیت و زیرساخت فناوری اطلاعات CoreSolution

 

سامانه CoreLog از سال 88 با رویکرد تولید کاملا بومی (from scratch) در دستور کار شرکت بهین راهکار قرار گرفت. نسل اول این سامانه بر اساس دانش کسب شده از بررسی سامانه های مشابه خارجی نظیر ArcSight ،Splunk و QRadar و الگو برداری از عملکرد اینگونه سامانه ها تولید گردید. با توجه به بازخورد بدست آمده از عملیاتی شدن دو مورد از نسل اول سامانه مشخص گردید راهکارهای خارجی برای امنیت الزاماً نمی توانند تمامی شرایط مورد نیاز شرکت ها و سازمانهای ایرانی را برآورده سازند، از این رو تولید نسل دوم سامانه با رویکرد خاص به لحاظ عملکرد متناسب با نیاز سازمانهای ایرانی آغاز گردید و نتیجه آن محصولی Enterprise مطابق با شرایط و الزامات داخلی کشور بود. این نسل از سامانه در بیش از 10 شرکت و سازمان خصوصی و دولتی در حوزه های مختلف نفتی، بانکی، بیمه و غیره نصب و راه اندازی گردید. با توجه به اینکه اینگونه سامانه ها به شدت وابسته به مدیریت انسانی جهت بررسی و Tuning سیستم می باشند وجود قابلیتهای به منظور Customize کردن سیستم بر اساس نیازهای مشتری آن چیزی بود که موجب تولید کورلاگ نسل 3 گردید. در این نسل تمامی ماژولها بصورت داینامیک طراحی شده و مدیر سیستم می تواند به راحتی تمامی قسمتهای سامانه را با توجه به نیازهای سازمانی خود تغییر دهد. علاوه بر آن معماری توزیع شده سیستم این امکان را به سامانه می دهد تا با مقیاس پذیری بالا پاسخگوی گستره وسیعی از پروژه باشد. در نسل چهار محصول شرکت بهین راهکار با تغییر رویکرد خود نسبت به تولید محصولات و همچنین نیاز کارشناسان امنیت به پویایی در سیستم به جای تولید ابزار نسبت به تولید یک پلتفرم مانیتورینگی و امنیتی اقدام نموده است. این پلتفرم که تحت نام تجاری CoreSolution شناخته می شود بعنوان یک راهکار جامع به منظور پایش یکپارچه زیرساخت فناوری اطلاعات و امنیت می باشد.

coresolution

این راهکار جامع از طریق ارائه یک پلتفرم نرم افزاری بنام CoreX امکان توسعه سایر محصولات نرم افزاری را با کاربردهای خاص منظوره، ارائه می دهد. علاوه بر آن، این امکان برای سایر شرکت ها و برنامه نویسان وجود دارد تا از طریق SDK ارائه شده توسط شرکت بهین راهکار افزونه های مورد نظر خود را برای پردازش و تحلیل داده ها بر اساس این پلتفرم توسعه دهند.

ability
ویژگی های پلتفرم CoreSolution

  قابلیت پیاده سازی سامانه به صورت کاملا توزیع شده بر اساس نیاز مشتری

  قابلیت ارائه SDK برای برنامه نویسان و متخصصان به منظور تولید افزونه های کاربردی

  ارائه قابلیت Full Command Line Interface

  پشتیبانی از Market Place به منظور توسعه قابلیتهای سامانه

  پشتیبانی از راهنمای آنلاین و Forum های تخصصی

  امکان آپدیت آنلاین در صورت اتصال سامانه به اینترنت

  پشتیبانی از ذخیره سازی چهارصد هزار رخداد در ثانیه

  قابلیت Integration با کلیه ابزارهای خارجی در صورت ارائه این قابلیت در ابزار مورد نظر

ability
محصولات مبتنی بر CoreX

هر چند در ساختار CoreX این امکان برای توسعه دهندگان وجود دارد تا ابزار های مورد نیاز خود را تولید و ارائه دهند اما با توجه به نیاز سازمان ها و شرکت ها به محصولات آماده که حداقل های امنیت و مانیتورینگ زیر ساخت فناوری اطلاعات را فراهم می سازند شرکت بهین راهکار به عنوان توسعه دهنده اصلی محصولات مبتنی بر CoreX نسبت به تولید محصولات پایه اقدام نموده است.