کشف و مدیریت دارایی‌ها

تمام دارایی‌های IT-based سازمان بصورت Agentless و کاملا خودکار، شناسایی و از طریق ذخیره‌سازی اطلاعات هر دارایی، امکان جستجو، گزارش‌گیری و مدیریت آنها فراهم می‌شود.

بازرسی دارایی‌ها

رصد وضعیت دارایی‌های کشف شده و انطباق آنها با سیاست‌های سازمانی موجب کاهش مخاطرات امنیتی و افزایش آگاهی محیطی می‌گردد.

  • کشف تغییرات دارایی‌ها
  • مدیریت انطباق با قوانین

پروفایل کردن دارایی‌ها

ثبت جزئیات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هر دارایی به عنوان گام دوم در شناخت موجودیت‌های سایبری سازمان در این مرحله انجام می‌شود.

  • ایجاد Asset Model
  • ایجاد User Model
  • دسته‌بندی دارایی‌ها

کشف دارایی‌ها

گام اول در محافظت از دارایی‌های سایبری اطلاع از وجود آنها در شبکه است. CoreInspect هر دارایی متصل به شبکه را بصورت Real-time کشف کرده و محل فیزیکی و منطقی آن را مشخص می‌کند.

  • کشف سریع و کامل دارایی‌های متصل به شبکه
  • ایجاد Network Model