ایجاد نقشه وابستگی نرم افزارها به همدیگر (Application Dependency Mapping)

 

  اتوماسیون IT

ابزارهای اتوماسیون شما نیاز به دسترسی به داده های مربوط به تمام دارایی های IT و وابستگی های متقابل آنها را دارند. یک REST API مرتبط با کوراینسپکت به IP موجود بعدی و لیست نرم افزارهای نصب شده بر روی دستگاه یا جانمایی (مجازی یا فیزیکی) یک دارایی برخواهد گشت. وب هوک های کوراینسپکت به طور تقریبی می توانند برای هر تغییری در زیرساخت‎هایتان اعلان هشداری را به سرعت تهیه کنند. به مدد ترکیب سامانه CoreFlow ،تیم توسعه نرم افزار هرآنچه را که برای اتوماتیک کردن کامل فرآیندهای IT نیازدارد؛ در اختیار خواهد داشت.

 automation
 audit
  ممیزی های سخت افزاری و نرم افزاری

ممیزی های مرکز داده در اشکال و اندازه های مختلفی پدید می آیند: امور مالی، امنیت، ریسک و سیکل بودجه؛ و ممیزی کردن یک مرکز داده چه کوچک و چه بزرگ می تواند وظیفه ای دلهره آور و ترسناک باشد. اما همه آنها در یک چیز با هم مشترکند: کوراینسپکت برای کمک به شما اینجاست.

  مدیریت مرکز داده

ظرفیت های قدرتمند مدیریت زیرساخت مرکز داده کوراینسپکت باعث انقلاب در شیوه ای شده است که بر اساس آن دپارتمان های IT مراکز داده خود را مدیریت می کنند. به مدد ابزارهای قدرتمند مصورسازی مرکز داده، کارکنان IT اکنون به نمودارهای هوشمند مرکز داده که به دقت و صراحت محیط ITشان را منعکس کرده دسترسی پیدا کرده اند.

 Data management
 IT management
  مدیریت دارایی IT

کوراینسپکت در زمینه مدیریت دارایی IT مجموعه ای از امکانات و ظرفیت های متنوع چون کشف خودکار قدرتمند دارایی و انواع دارایی های قابل تنظیم را فراهم می آورد تا تمام دارایی های IT مرتبط با زیرساخت های استقرار شما به شکل کامل مستندسازی شوند.

  کشف دستگاه

به مدد طیف گسترده ابزارهای اتوماتیک کشف شبکه برای زیرساخت های فیزیکی، مجازی و ابری، CMDBهایتان را به سرعت تجمیع کنید. با دستیابی به دیدی شفاف نسبت به آنچه دارید ضمن افزایش شفافیت در سطح شرکت، راندمان را بالا برده و بهره وری را به حداکثر برسانید.

Device Discoveri
planing
  نگاشت برنامه

کوراینسپکت برای مدیران مرکز داده یک مخزن به طور خودکار تولیدشده و متمرکز از برنامه، ارتباطات و وابستگی های خدمات و دستگاه - اعم از اینکه در محل بر روی ماشین های فیزیکی یا مجازی مشغول به کار است - فراهم می آورد.

  مدیریت مجوز نرم افزار

سازمان ها با بهره مندی از نرم افزار قدرتمند و فاقد ایجنت کشف فرآیند؛ می توانند یک پروفایل جامع و دقیق از نرم افزار مستقر در دستگاه های ویندوز و لینوکس در سرتاسر زیرساخت های IT را از سطح سرور تا دسکتاپ خلق و نگهداری کنند.

software audit