معرفی شرکت

شرکت بهین راهکار پیشرو

شرکت بهین راهکار پیشرو قدیمی ترین شرکت مجموعه هلدینگ بهین راهکار بوده و از سال 1388 فعالیت می نماید. عمده فعالیت و تمرکز این شرکت بر دو محور تولید محصولات و ارائه خدمات امنیتی استوار است. برند بهین راهکار پیشرو عمدتا با راه اندازی مراکز عملیات امنیت (SOC) و سامانه کورلاگ (CoreLog SIEM) عجین شده است. در سالهای اخیر با توجه به رویکرد ارائه راهکارهای جامع محصولات خانواده CoreSolution و نیز خدمات ایجاد مراکز عملیات یکپارچه (UOC) در استراتژی های کسب و کار این شرکت قرار گرفته است. هم اکنون خدمات این شرکت در چهار حوزه زیر ارائه می گردند:

behinpishro logo text ارائه خدمات ایجاد مراکز عملیات امنیت یکپارچه (UOC) شامل:

  ایجاد مراکز عملیات امنیت (SOC)

  ایجاد مراکز مانیتورینگ (NOC)

  ارائه خدمات یکپارچه سازی مراکز عملیات امنیت و مانیتورینگ

behinpishro logo text ارائه خدمات تامین امنیت سازمانی شامل ارزیابی امنیتی و امن سازی زیرساختها و سرویسها

behinpishro logo text ارائه راهکارهای تامین امنیت سازمانی با محصولات خانواده CoreSolution شامل:

  سامانه مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی کورلاگ (CoreLog)

  سامانه مدیریت متمرکز مراکز عملیات امنیت شهپاد

  سامانه پایش هوشمند چند بعدی کورویو (CoreView)

  سامانه مدیریت خودکار و متمرکز مراکز داده کورفلو (CoreFlow)

  سامانه مدیریت دارایی های دیجیتالی کورآی (CoreEye)

  سامانه پایش استانداردهای سازمانی و امن سازی زیرساختها، کوراینسپکت (CoreInspect)

  سامانه مدیریت تهدیدات، کورتیس (CoreTIS)

behinpishro logo text ارائه پلت فرم اینترنت اشیا کورتینگز (CoreThings)